Print Friendly, PDF & Email

Acte ale societatii

1. Actele juridice ale companiei (Statutul Societatii sau Actul Constitutiv cu ultimele acte aditionale; Certificatul de Inregistrare a Intreprinderii; Extras din Registrul de Stat al Intreprinderilor si Organizatiilor, Decizia de Inregistrare a Companiei);

2. Certificat de atribuire a codului TVA;

3. Licente, autorizatii sanitare sau de mediu (daca este cazul);

4. Copie lizibila dupa buletinele de identitate si anexele ale reprezentantilor legali ai societatii;

5. Hotarirea A.G.A. / C.A., pentru contractarea leasingului de la BT Leasing MD (daca este cazul).

Acte financiare ale societatii

6. Ultimele doua Rapoarte Financiare anuale, depuse la Departamentul de Statistica;

7. Balanta de verificare cumulativa toate conturile si subconturile, pentru anul curent;

8. Rechizitele bancare;

9. Descifrarea pe conturi (daca va fi necesar).

Dupa caz, pentru definitivarea analizei, BT Leasing MD poate solicita si alte documente suplimentare care pot aduce clarificari asupra situatiei solicitantului de leasing.

Tipizate

Persoana Juridica are nevoie de:

Formulare pe format BT Leasing MD:

Pentru S.R.L.:

Pentru S.A.:

Persoana Fizica Autorizata* are nevoie de:

Autorizate sunt considerate activitatile desfasurate de: avocati, notari, juristi, auditori, intreprinzatori cu patenta etc.

Persoana Fizica are nevoie de: