Descopera informatii complete despre contractele de leasing, rate, avans, inmatriculare si nu numai!
Vrei sa afli ultimele noutati BT Leasing MD? Aboneaza-te la newsletter!

Abonându-te la newsletter, îți exprimi acordul ca O.C.N. “BT Leasing MD” S.R.L. să îți remită pe adresa ta de e-mail informații de actualitate în acest sens. Accesează compartimentul “Protecția datelor cu caracter personal” și “Politica cookies” pentru a te informa mai în detaliu despre drepturile pe care le deții în cadrul procesului prelucrării datelor cu caracter personal”.

*Newsletter - buletin informativ, scopul căruia este transmiterea pe adresa de e-mail a destinatarului a informațiilor despre ofertele, produsele, promoțiile curente și viitoare propuse de către expeditorul O.C.N. “BT Leasing MD” S.R.L.

Avans, Rate si Comisioane

Dupa semnarea contractului de leasing, Locatarul va achita aportul initial si comisionul de acordare, la contul BT Leasing MD, prima de asigurare facultativa (CASCO) si asigurarea obligatorie (RCA), la contul Brokerului/Asiguratorului, precum si va suporta cheltuielile de inmatriculare, taxa pentru drumuri si revizia tehnica.
Aportul initial se va achita de catre Locatar, in baza contului primit de la BT Leasing MD, dupa primirea acordului de finantare de la comitetul de leasing al BT Leasing MD si semnarea contractului de leasing.
Reprezentantul BT Leasing MD expediaza, cu 5 zile inainte de scadenta, un e-mail (pentru persoane juridice) si un sms sau e-mail (pentru persoane fizice), la care se ataseaza contul spre plata pentru rata lunara. Acestea sunt intotdeauna scadente in data de 05 sau 20 a lunii – zile lucratoare (in dependenta de graficul de plati al fiecarui client in parte). Sumele comunicate sunt exprimate in EURO/USD. Achitarea urmeaza a fi efectuata fie in valuta contractului (EURO sau USD), fie in MDL. In cazul achitarilor in MDL, acestea se vor efectua la cursul de vanzare EURO virament, stabilit de BC "Victoriabank" SA la data platii, care poate fi aflat la reprezentantul BT Leasing MD, la numarul de telefon (022) 260 790 sau pe site-ul companiei.
Ratele lunare de leasing sunt achitate de catre clientii BT Leasing MD, de regula la data de 05 sau 20 - zi lucratoare a fiecarei luni (in dependenta de data la care a fost semnat contractul de leasing). Prima rata lunara de leasing se achita in luna urmatoare celei in care se semneaza contractul de leasing.
Plata ratei lunare de leasing poate fi efectuata inainte de data scadentei. Contul spre plata se expediaza cu 5 zile inainte de scadenta, termen in care poate fi efectuata plata.
Clientii BT Leasing MD pot achita in avans ratele lunare de leasing. In acest caz, rata pentru luna curenta se considera a fi achitata integral, iar diferenta figureaza in calitate de avans, pentru lunile care urmeaza.
Plata ratelor lunare de leasing este obligatorie, in conformitate cu graficul de plati stabilit intre parti, chiar daca contul spre plata nu a fost receptionat. Data scadentei din graficul de plati se poate modifica, insa BT Leasing MD isi rezerva dreptul de a solicita o plata unica de modificare grafic, marimea careia este indicata in contractul de leasing, semnat de catre client.
BT Leasing MD ofera clientilor sai diverse produse de leasing, la conditii flexibile de finantare. La fiecare produs in parte, este prevazut sau nu, un comision de rambursare anticipata.

Contractul de leasing

Persoane expuse politic: persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

Membri ai familiilor persoanelor expuse politic: soţul/soţia, copiii şi soţii/soţiile acestora sau concubinul/concubina, părinţii persoanei expuse politic;

Persoane asociate persoanelor expuse politic: persoane fizice cunoscute ca fiind, împreună cu o persoană expusă politic, beneficiari efectivi ai unei persoane juridice sau angajaţi în relaţii comune de afaceri, precum şi persoane fizice cunoscute ca fiind singurii beneficiari efectivi ai unei persoane juridice despre care se ştie că a fost înfiinţată în beneficiul de facto al persoanei expuse politic;

Persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel international: persoane fizice care deţin sau care au deţinut funcţiile de şef de stat, de guverne şi de cabinete de miniştri, membri ai guvernelor, viceminiştri, şefi ai cancelariilor de stat, deputaţi, persoane de conducere ale partidelor politice, judecători ai curţilor supreme de justiţie, de asemenea membri ai curţilor de conturi şi ai consiliului băncilor naţionale, ofiţeri cu grade militare superioare şi supreme, membri ai organelor de conducere şi de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat, membri ai familiilor regale, ambasadori şi personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice, directori, vicedirectori şi membri ai consiliilor de administrare ale organizaţiilor internaţionale;

Persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel national: persoane fizice care au deţinut sau care deţin funcţii de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislaţia, de asemenea membri ai organelor de conducere şi de administrare ale întreprinderilor de stat, ale întreprinderilor municipale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, persoane de conducere ale partidelor politice şi ofiţeri cu grade militare superioare şi supreme;

Persoane cu funcţii de conducere de rang superior responsabili sau angajaţi care deţin cunoştinţe suficiente privind expunerea instituţiei la riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, care ocupă funcţii suficient de înalte pentru a lua decizii cu efect asupra acestei expuneri şi care nu sînt neapărat membri ai consiliului de administraţie;
Beneficiar efectiv: persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;

Client: persoană fizică sau juridică care este în procesul stabilirii unei relaţii de afaceri sau deja a stabilit o relaţie de afaceri cu entitatea raportoare ori a beneficiat sau beneficiază de serviciile entităţii raportoare;
EURIBOR/LIBOR sau Euro Interbank Offered Rate este media cotatiilor participantilor la fixing si reprezinta rata dobanzii, la care bancile de prim rang isi ofera reciproc depozite interbancare, la termen, denominate in Euro/Dolar S.U.A
Dobanda anuala efectiva sau DAE, inseamna exprimarea in procent anual a costului total al leasing-ului, platit efectiv de Locatar (client).
Contractul lease-back vine in ajutorul persoanelor juridice sau fizice, in vederea obtinerii de resurse financiare pentru nevoile sale personale sau investitionale, prin finantarea unui bun propriu (autoturisme, utilaje sau echipamente).
Contractul de leasing se poate cesiona, numai cu acordul expres al BT Leasing MD. Cesionarul trebuie sa prezinte spre analiza acelasi set de documente, pe care cedentul l-a prezentat la solicitarea finantarii. In conditiile in care cesionarul corespunde criteriilor de evaluare, cesiunea va fi acceptata dupa achitarea taxei de cesionare de catre noul Locatar.
In acest scop, am elaborat produsul "Refinantare" prin care avem posibilitatea sa preluam contractele de leasing sau de credit, active, de la alte institutii financiare.
Contractul de leasing, semnat cu BT Leasing MD, poate fi rambursat anticipat in orice moment, tinand cont de prevederile contractului care vizeaza acest aspect.
Dupa achitarea integrala a ratelor lunare de leasing, Locatarul primeste in proprietate personala obiectul contractului de leasing, prin semnarea unui act de transmitere a dreptului de proprietate.

Inmatriculare

Inmatricularea este realizata de catre departamentul logistica a companiei BT Leasing MD, costurile fiind suportate de catre utilizatorul contractului de leasing.
De regula, masina se inmatriculeaza in ziua cand a fost semnat contractul de leasing cu Locatarul.
Imediat dupa inmatriculare primiti urmatoarele: numere de inmatriculare, certificat de inmatriculare (provizoriu), RCA in original si un exemplar de contract Casco.
Cheltuielile de inmatriculare sunt suportate de catre Locatar, iar valoarea acestora este stabilita de Ministerul Dezvoltarii Informationale al Republicii Moldova si va fi comunicata clientului, in momentul ofertarii.
Intrucat adresa juridica a BT Leasing MD este in mun. Chisinau, mijloacele de transport finantate in sistem leasing vor fi inmatriculate exclusiv cu numere de Chisinau. Dupa achitarea integrala a ratelor lunare de leasing, Locatarul isi poate pastra numerele de inmatriculare, daca detine viza de resedinta in mun. Chisinau.

Alte intrebari

“Newsletter - buletin informativ, scopul căruia este transmiterea pe adresa de e-mail a destinatarului a informațiilor despre ofertele, produsele, promoțiile curente și viitoare propuse de către expeditorul O.C.N. “BT Leasing MD” S.R.L.
Nu neaparat! BT Leasing MD ofera clientilor sai posibilitatea de procurare atat a autoturismelor cat si a echipamentelor second-hand (cu respectarea regulii vechime bun), gratie produsului "Germania". Pentru mai multe detalii - contactati un reprezentant BT Leasing MD.
Produsul "Flota Auto" este destinat situatiei cand un agent economic achizitioneaza simultan minimum 3 autoturisme noi, in conditii de finantare exclusive.
Nu este neaparat ca firma sa inregistreze profit, deoarece analiza financiara se face tinand cont de multipli indicatori.
In functie de conditiile solicitate (valoarea bunului, avans, perioada de finantare) se poate determina nivelul minim al veniturilor necesare.
Avem produse financiare care se adreseaza firmelor nou infiintate sau celor fara activitate. Astfel, produsul "Start-up" este exact ceea de ce ai nevoie - minim documente necesare analizei si conditii flexibile de finantare.
Clientii existenti ai BT Leasing MD pot beneficia de conditii preferentiale, avand acces la produsul "Fidelitate".
Orice modificare in datele societatii (persoane juridice) sau in datele personale (persoane fizice) ale utilizatorului, trebuie comunicata printr-o adresare scrisa. In functie de modificarea respectiva, este posibil sa fie necesara intocmirea unui acord aditional la contractul de leasing.
In conformitate cu conditiile stipulate in contractul de leasing, BT Leasing MD este proprietarul bunului finantat si isi rezerva dreptul de a retine un exemplar de chei, pe intreaga perioada a contractului de leasing. Locatarul va primi cheia bunului, pastrata de Locator, dupa achitarea integrala a ratelor de leasing.

Mai ai intrebari pentru noi?